Witamy w sklepie Compit Zaloguj lub Zarejestruj się

Ustawienia
Koszyk: 0 sztuk

Brak produktów

Podatek 0,00 zł
Wartość koszyka: 0,00 zł

Podane ceny są cenami brutto

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Darmowa wysyłka!
Podatek 0,00 zł
Razem (brutto)

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji obowiązujące od dnia 25.12.2014

KARTA GWARANCYJNA stanowi integralną część urządzenia. Jej prawidłowe wypełnienie i dołączenie do urządzenia jest niezbędnym elementem do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne w ramach gwarancji jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zawartych w niniejszej karcie gwarancyjnej.

1. Producent zapewnia poprawne działanie wyrobu, które jest opisane w dokumentacji techniczno-ruchowej, w okresie 24 miesięcy od dnia w którym wyrób został wydany kupującemu, nie dłużej niż 36 miesiące od daty produkcji. Gwarancja nie obejmuje całości układu, w którym pracuje urządzenie lecz wyłącznie wyrób producenta.

2. Wady wyrobu uniemożliwiające poprawną pracę a ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez producenta w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia wyrobu przez kupującego. Producent nie dokonuje napraw poza własną siedzibą.

3. Naprawa gwarancyjna może być dokonana tylko w momencie gdy reklamowane urządzenie zostanie dostarczone wraz z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną z pieczęcią sprzedawcy oraz podpisem reklamującego, opisem uszkodzenia oraz z danymi adresowymi reklamującego (wraz z adresem e-mail lub numerem telefonu). Dostarczone urządzenie musi być kompletne - w wypadku urządzeń dwuczęściowych należy dostarczyć panel sterujący i moduł wykonawczy. UWAGA: Brak poprawnie wypełnionego druku gwarancji powoduje jej unieważnienie.

4. Gwarancja nie będzie honorowana, jeśli: dokonano samowolnej naprawy lub przeróbki urządzenia; usunięto lub zniszczono tabliczkę znamionową z typem regulatora, datą produkcji oraz numerem seryjnym; usunięto lub uszkodzono plomby na obudowie regulatora; do naprawy przesłano jedynie część urządzenia (np. sam panel lub moduł wykonawczy). Producent zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania naprawy, jeśli miał miejsce którykolwiek z powyższych przypadków.

5. W przypadku zdekompletowania lub przeróbki urządzenia reklamujący pokrywa wszelkie koszty doprowadzenia urządzenia do stanu zgodności z dokumentacją.

6. Reklamujący zgłasza uszkodzenie producentowi. Po zgłoszeniu usterki producent określa sposób transportu.

7. Producent nie oferuje urządzeń zastępczych na czas naprawy reklamowanego egzemplarza.

8. Gwarancją nie są objęte:

 • Czynności obsługi przewidziane w dokumentacji techniczno – ruchowej, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie, konserwacja, sprawdzenie działania, prawidłowe zaprogramowanie parametrów itp.

 • Elementy podlegające naturalnemu zużyciu podczas normalnej eksploatacji urządzenia

 • Uszkodzenia mechaniczne, spowodowane niewłaściwą eksploatacją i konserwacją.

 • Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego zainstalowania lub użytkowania (np. zbyt wysoka temperatura, wilgoć, zwarcie na skutek błędnego przyłączenia).

 • Uszkodzenia powstałe na skutek wadliwego działania sieci zasilającej, do której urządzenie jest przyłączone (np. przepięcia, wyładowania).

 • Uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu lub składowania.

 • Uszkodzenia powstałe w wyniku czynników zewnętrznych (np. pożar, powódź).

9. Regulatory elektroniczne nie są elementami bezpieczeństwa, dlatego w układach wysokiego stopnia ryzyka trzeba stosować dodatkowe elementy zabezpieczające, posiadające odpowiednie atesty. W układach, które nie mogą być wyłączone należy tak skonstruować system sterowania, aby można było go używać awaryjnie bez reklamowanego urządzenia przez czas jego pobytu w serwisie.

10. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego funkcjonowania, zainstalowania lub zaprogramowania urządzenia.

11. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Gwarancja jest uznawana za ważną, tylko i wyłącznie w przypadku prawidłowego jej wypełnienia i dołączenia dokumentu potwierdzającego wydanie towaru użytkownikowi. Rodzaj tego dokumentu jest sprecyzowany w dokumentacji techniczno-ruchowej dołączonej do urządzenia.

13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi.
Warunki gwarancji dla produktów firmy Compit obowiązujące do dnia 25.12.2014

KARTA GWARANCYJNA stanowi integralną część urządzenia. Jej prawidłowe wypełnienie i dołączenie do urządzenia jest niezbędnym elementem do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne w ramach gwarancji jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zawartych w niniejszej karcie gwarancyjnej.

 • Producent zapewnia poprawne działanie wyrobu w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży, nie dłużej niż 36 miesięcy od daty produkcji. Gwarancja nie obejmuje całości układu, w którym pracuje urządzenie lecz wyłącznie wyrób producenta.
 • Wady wyrobu uniemożliwiające poprawną pracę a ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez producenta. Producent nie dokonuje napraw poza własną siedzibą. W ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania urządzenia producent określi ostateczny termin wykonania usługi.
 • Bezpłatna naprawa gwarancyjna może być dokonana tylko w momencie gdy reklamowane urządzenie zostanie dostarczone wraz z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną z pieczęcią sprzedawcy oraz podpisem reklamującego, opisem uszkodzenia oraz z danymi adresowymi reklamującego (wraz z adresem e-mail lub telefonem). Dostarczone urządzenie musi być kompletne - w wypadku urządzeń dwuczęściowych należy dostarczyć panel sterujący i moduł wykonawczy.
  UWAGA: Brak poprawnie wypełnionego druku gwarancji powoduje jej unieważnienie.
 • Gwarancja nie będzie honorowana, jeśli:
  • dokonano samowolnej naprawy lub przeróbki urządzenia
  • usunięto lub zniszczono tabliczkę znamionową z typem regulatora, datą produkcji oraz numerem seryjnym
  • usunięto lub uszkodzono plomby na obudowie regulatora
  • do naprawy przesłano jedynie część urządzenia (np. sam panel lub moduł wykonawczy)
  Producent zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania naprawy, jeśli miał miejsce którykolwiek z powyższych przypadków.
 • W przypadku dekompletacji lub przeróbki urządzenia reklamujący pokrywa wszelkie koszty doprowadzenia urządzenia do stanu zgodności z dokumentacją.
 • Jakiekolwiek koszty transportu do i od siedziby serwisu pokrywa reklamujący. Przesyłki wysłane na koszt producenta nie będą przyjmowane.
 • Producent nie oferuje urządzeń zastępczych na czas naprawy reklamowanego egzemplarza.
 • Gwarancją nie są objęte:
  • Czynności obsługi przewidziane w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie, konserwacja, sprawdzenie działania, prawidłowe zaprogramowanie parametrów itp.
  • Elementy podlegające naturalnemu zużyciu podczas normalnej ekploatacji urządzenia
  • Uszkodzenia mechaniczne, spowodowane niewłaściwą eksploatacją i konserwacją.
  • Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego zainstalowania lub użytkowania
   (np. zbyt wysoka temperatura, wilgoć, zwarcie na skutek błędnego przyłączenia).
  • Uszkodzenia powstałe na skutek wadliwego działania sieci zasilającej, do której urządzenie jest przyłączone (np. przepięcia, wyładowania).
  • Uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu lub składowania.
  • Uszkodzenia powstałe w wyniku czynników zewnętrznych (np. pożar, powódź).
 • Regulatory elektroniczne nie są elementami bezpieczeństwa, dlatego w układach wysokiego stopnia ryzyka trzeba stosować dodatkowe elementy zabezpieczające, posiadające odpowiednie atesty. W układach, które nie mogą być wyłączone należy tak skonstruować system sterowania, aby można było go używać awaryjnie bez reklamowanego urządzenia przez czas jego pobytu w serwisie.
 • Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego funkcjonowania, zainstalowania lub zaprogramowania urządzenia.
 • Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Proszę czekać...